سریال بدعهدی‌های آمریکا در برجام با انتخاب رئیس‌جمهور جدید تمام نمی‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: سریال بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام با انتخاب رئیس جمهور جدیدشان تمام نمی‌شود.