ظریف از نیویورک به ترکیه رفت

وزیر خارجه کشورمان در بازگشت از نشست عمومی سازمان ملل با همتای ترک خود دیدار می‌کند.۱۲:۲۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر