انفجار پاور بانک خبرنگار در نشست خبری آتش نشانی + فیلم

پاوربانک(شارژر همراه) یک خبرنگاران در نشست خبری مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد منفجر شد.