بازیگری ترامپ در تنها در خانه ۲ + فیلم

دونالد ترامپ در صحنه‌ای از فیلم تنها در خانه ۲ بازی کرده است.