رونمایی بنز از خودروی جدیدش در نمایشگاه خودرویی پاریس