گزارشات حکایت از عرضه‌ی Destiny 2 بر روی پلتفرم پی‌سی دارند