تیم چوگان آرژانتین برای بازی روز جمعه مقابل ایران وارد تهران شد

بازیکنان تیم چوگان آرژانتین صبح امروز برای بازی چند جانبه با منتخب باشگاههای کشور وارد تهران شدند.