تمرینات فشرده نوجوانان بیس بال ایران در کمپ ملی بیس بال ایتالیا+تصاویر

گروه اعزامی از کشورمان که کلیه اعضای آن در سلامت کامل به سر می برند از روز دوشنبه دور تازه ای از تمرینات خود را بصورت فشرده و در دونوبت صبح و بعد ازظهر زیر نظر مربیان نامدار جهانی از سر گرفته اند.