تمرینات فشرده نوجوانان بیس بال ایران در کمپ ملی بیس بال ایتالیا+تصاویر