کشاورز غایب بزرگ تیم ملی فوتسال در مرحله رده بندی

کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان به علت مصدومیت قادر به همراهی ملی پوشان در دیدار رده بندی جام جهانی نیست.