آخرین وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز+عکس

ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز اواخر مهرماه جاری آماده برگزاری مسابقات می شود.