آخرین وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز+عکس