کیت رسمی روستوف در جدال با آیندهوون(عکس)

نایب قهرمان روسیه از کیت البسه خود در جدال حساس امشب برابر حریف هلندی رونمایی کرد.