«نقش مکتب فلسفی اصفهان در تحولات فلسفی ایران و جهان اسلام» بررسی می‌شود

به گزارش ایمنا، تأثیر علوم عقلی در فرهنگ و تمدن بشری از دوره ایران باستان تا عصر اعتلای آن یعنی دوره صفوی، با تبیین آراء و نظریات برجسته ترین فیلسوفان ایرانی که در مکتب­­ ­خانه فلسفی اصفهان بالیده اند و تعالیم حکمی و فلسفی خویش را نه تنها در ایران بلکه در کل جهان بشری […]