«نقش مکتب فلسفی اصفهان در تحولات فلسفی ایران و جهان اسلام» بررسی می‌شود