کار عسگری اخلاقی نبود

علیرضا شهیدی پور گفت: سفر عسگری به اسپانیا بدون اطلاع مسئولان باشگاه غیر اخلاقی بوده است.