آنالیز فوتسال ایران – روسیه + فیلم

در این فیلم آنالیز فوتسال ایران – روسیه در جام جهانی کلمبیا با کارشناسی علیرضا رعدی را می بینید.