به منظور آماده سازی پیش از دیدار برابر کره شمالی

تمرینات تیم ملی نوجوانان عصر روز گذشته زیر نظر چمنیان پیگیری شد.