نام افراد نباید در انتخاب نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ ملاک باشد

نماینده سابق مجلس گفت: بدترین شیوه در انتخاب فرد مورد نظر برای ریاست جمهوری این است که صرفا نام افراد ملاک باشد.