معاون ارتباطات جدید بنیاد ملی بازی منصوب شد

طی مراسمی متین ایزدی به عنوان معاون جدید ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منصوب شد.