آبی پوشانی که جام حذفی را از دست دادند

شواهد نشان می دهد دو بازیکن اصلی استقلال در دیدار جام حذفی آبی ها را همراهی نکنند .