طرح LEZ متوقف یا ملغی نشده است/ تنها یک فرصت دیگر به رانندگان فاقد معاینه فنی دادیم

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت:طرح LEZ متوقف یا ملغی نشده است و در واقع یک سوء برداشت یا تفسیر اشتباه انجام شده است.