استقبال با شکوه از مسابقات رنکینگ جهانی دارت

با وجودیکه مسابقات رنکینگ جهانی دارت از فردا آغاز می شود، اما ثبت نام در این رقابت ها به علت استقبال زیاد همچنان ادامه دارد.