اصفهانی ها خیلی زود حریفان خود را در جام حذفی شناختند

تیم های ذوب آهن و سپاهان اصفهان زودتر از سایر تیم ها حریفان خود در جام حذفی را شناختند.