«قانون جدید کار» ماشه تهدید به اخراج روی سر کارگران!

محجوب با انتقاد از اینکه در اصلاحیه موردنظر، استانداری می‌تواند کارگران را اخراج دسته‌جمعی کند، گفت: کجای این اصلاحیه به نفع کارگر است، همچنین در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار اختیار اخراج کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده این درحالی است که طبق تبصره یک و دو ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر باید به تأیید […]