چگونگی پیدایش ماه مشخص شد

محققانی که لایه‌های آهن و عناصر دیگر را مورد بررسی قرار دادند می‌گویند که ماه در حدود ۴٫۵ میلیارد سال پیش از برخورد یک شی سیاره ای با زمین جوان پدید آمده است.