تور سفر به مریخ در ۸۰ روز !

شرکت اسپیس ایکس تور سفر به مریخ را با فضاپیمای جدید خود آغاز می کند.