حرم امام حسین(ع) چگونه آماده محرم می‌شود؟

مسئول انتظامات حرم حسینی گفت: ما تقریبا از زمان پایان ایام سوگواری محرم سال گذشته در حال آماده شدن برای ایام محرم امسال هستیم و در این زمینه ۱۵ هزار نیروی داوطلب به ما کمک می کنند.