استرس از فواید رژیم غذایی سالم در زنان می‌کاهد

طبق یک مطالعه جدید، استرس می‌تواند فواید برخی مواد خوراکی سالم را کاهش دهد.