لزوم تعین تکلیف سهامداران شرکت پدیده و پردیسان

حدود ۲۰ نفر از نمایندگان در تذکری به وزیر اقتصاد خواستار تعیین تکلیف سهامداران شرکت‌های پدیده و پردیسان و سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج شدند.