حمله هوایی آمریکا به ارتش سوریه هدفمند بود/ آیا آمریکا و داعش هم پیمان هستند؟

نقض آشکار توافق آتش بس در سوریه که آمریکا بر سر آن با روسیه مذاکره کرد، موضوعی است که تردید دنیا را نسبت به آمریکا بیشتر کرد.