آموزش در زمینه خانواده نیازمند یکپارچه سازی است/لزوم توجه به اثر بخشی برنامه ریزی برای خانواده ها

به گزارش ایمنا، اصغر آذربایجانی ضمن تبریک روز ملی خانواده با نگاه منتقدانه ای گفت: تمرکز بر روی سیستم آموزشی در حوزه خانواده خوب است ولی آموزش های زیاد هنوز بحران خانواده ها را کاهش نداده است. اینکه از هر سه ازدواج در شهر اصفهان یکی از آنها به طلاق می انجامد، بحرانی است که با آن […]