«یک شهروند کاملا معمولی» بهترین فیلم جشنواره سانفرانسیسکو شد