دولت پروژه‌های محرمانه‌ای را جلو می‌برد که مردم هیچ اطلاعی از آن ندارند

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: در دو سال گذشته هیات رئیسه مجلس در حال همکاری با دولت برای محرمانه ماندن پروژه‌هاست.