اسامی بانوان رکابزن اعزامی به کاپ آسیایی مشخص شد

اسامی تیم بانوان رکابزن برای حضور در کاپ آسیایی تایلند اعلام شد.