«پیر پسر» در مرحله نگارش فیلمنامه/ برای ساخت فیلم، باید از سناریو راضی باشم

کارگردان «پل خواب» در تدارک ساخت فیلم جدید خود به‌نام «پیر پسر» است.