گزارش فوربز: چگونه طلا برای رهایی از بحران اقتصادی آسیا ناجی کره جنوبی شد؟

وب‌سایت فوربز در گزارشی به چگونگی رها شدن کره جنوبی از بحران اقتصادی آسیا پرداخت.