رحمتی نماینده آبی ها در مراسم شماره ۲۴ سرخ پوشان

کاپیتان تیم فوتبال استقلال به عنوان نماینده این باشگاه فردا راهی کپورچال می شود.