خلبانان ایرانی مهارت لازم را دارند؟

شایعه لو رفتن پرسش های آزمون بالاترین گواهینامه خلبانی نگرانی های را در جامعه ایجاد کرده است؛ آزمونی که اگر افراد در آن نتیجه موفقیت آمیزی کسب کنند، مجوز هدایت هواپیماهای مسافربری را کسب خواهند کرد.