بانوان شهرستانی پیشتاز اهدای خون در شش ماهه اول سال ۹۵

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران از آمار اهدای خون شش ماه اول سال ۹۵ خبر داد.