رشد اقتصادی امسال متکی به نفت است/ نمی‌توان گفت اقتصاد در سال ۹۴ از رکود خارج شد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: نمی‌توان حتمی گفت اقتصاد در سال ۹۴ از رکود خارج شد و رشد اقتصاد امسال متکی به نفت است.