کمپانی DJI با معرفی پهپاد تاشوی Mavic Pro، گوپرو را به رقابت دعوت کرد