مشخصات گوشی بلکبری DTEK60 فاش شد

مشخصات مربوط به گوشی‌هوشمند بعدی کمپانی بلک‌بری موسوم به DTEK60 فاش شده است.