روسیه یک سیستم عامل داخلی را جایگزین ویندوز می‌کند

در پی دستور پوتین، شرکتهای روسی مشابه‌سازی محصولات مایکروسافت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.