تسلط ارتش سوریه بر تپه صوان در حومه حمص

منابع سوری از تسلط ارتش سوریه بر تپه صوان در حومه حمص خبر دادند.