کشته شدن ۴ نفر در مصر در پی حمله افراد مسلح

در حمله افراد مسلح در شهر عریش مصر، سه نیروی پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند.