امیدواری اندک قطری‌ها به صعود به جام جهانی

در نظر سنجی سایت الکاس تنها ٣۴.۵ درصد از مخاطبین عنوان کرده اند، صعود به جام جهانی روسیه ممکن است.