خبر عجیبی که بعد از ۱۰ سال منتشر شد/ تصمیم به خط زدن علی دایی قبل از جام جهانی ۲۰۰۶

جام جهانی ۲۰۰۶ از عجیب ترین دوران فوتبال ایران است،  تورنمنتی که فوتبال ایران در آن بی سابقه ترین تنش ها را تجربه می کرد.