خبر عجیبی که بعد از ۱۰ سال منتشر شد/ تصمیم به خط زدن علی دایی قبل از جام جهانی ۲۰۰۶