تمرینات اختصاصی روزبه چشمی

هافبک استقلال امروز تمرینات اختصاصی خود را پیگیری کرد.